Vijf belangrijkste tips bij verlies van uw onderneming!

  • (0) comments
  • 23/08/2016

Uiteraard draait niet iedere onderneming even goed. Zo is het voor startende ondernemers vaak lastig om in de eerste jaren winst te genereren. Daarnaast kan het voorkomen dat er een aantal jaren meer kosten dan omzet zijn. De winstgevendheid is helaas soms (tijdelijk) ver te zoeken. Hoe gaat de fiscus hiermee om?


Het is mogelijk om de verliezen behaalt met een (startende) onderneming in aanmerking te nemen in box 1. Deze activiteiten moeten dan wel een bron van inkomen vormen. 
Bij verlieslijdende activiteiten zal de fiscus met name de verwachting dat hiermee (op termijn) voordeel kan worden behaald, ter discussie stellen en daarmee proberen het verlies buiten de aangifte inkomstenbelasting te houden.

Maar hoe kunt u zich het beste voorbereiden op zo'n discussie?

Tip 1. Onderbouwen - Uren bijhouden
Zorg dat u aan de hand van de feiten kunt aantonen dat uw activiteiten een bron van inkomen vormen. Zo kunt u met behulp van een urenadministratie aangeven welke werkzaamheden u heeft verricht en dat deze gericht waren op het binnenhalen van omzet.

Tip 2. Onderbouwen - Investeringen
Daarnaast kan de verwachting van winst op termijn worden onderbouwd door de ontwikkeling van de omzet en kosten over de afgelopen jaren in perspectief te plaatsen. Laat zien dat de omzet langzaam toeneemt en dat de door u gemaakte kosten investeringen zijn. Verder kunt u uw zaak onderbouwen door vergelijkbare ondernemingen die wel winstgevend zijn of cijfers uit de branche aan te halen.

Tip 3. Onderbouwen - Administratie
Het is dus zaak dat u tijdens de opstart van uw onderneming en de eerste jaren daarna een deugdelijke administratie voert. Houd een urenadministratie bij aan de hand waarvan u achteraf de genomen initiatieven en ontwikkeling van uw onderneming beter kunt reconstrueren. 

Tip 4. Verlies verrekenen - Urencriterium
Het bijhouden van een urenadminstratie is bovendien van belang voor het urencriterium. Als u op jaarbasis minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteedt, dan kunt u aanspraak maken op zelfstandigenaftrek. Voor startende ondernemers bedraagt deze de eerste drie jaar maar liefst € 9.403,-.

Tip 5. Verlies verrekenen - Belastingteruggaaf
In verliesjaren hebben reguliere ondernemers geen recht op zelfstandigenaftrek. Deze wordt geparkeerd voor komende jaren. Een startende ondernemer mag in een verliesjaar echter wel de volledige zelfstandigenaftrek in aanmerking nemen. Het daardoor ontstane verlies kan worden verrekend met andere inkomsten in box 1 in het huidige jaar, alsmede de drie voorgaande jaren. In de regel zorgt dit voor een mooie belastingteruggaaf die u als startende ondernemer goed kunt gebruiken. 

Toon aan de hand van een urenadminstratie, de ontwikkeling van de omzet en de gemaakte kosten aan dat er wel degelijk in de toekomst winst te verwachten is. Het gemaakte verlies mag dan in uw aangifte inkomstenbelasting in aanmerking worden genomen.


Wilt u meer informatie over de tips?
Wilt u weten hoe u de tips het beste kan vertalen naar uw situatie?
Heeft u behoefte aan een persoonlijke begeleiding / coaching?
Neem dan met ons contact op!
 

Info@ctbelastingadvies.nl