Looncontrole door de fiscus & TIPS

  • (1) comments
  • 20/09/2016

Er zijn verschillende aanleidingen voor de Belastingdienst om langs te komen voor een looncontrole. Bij welke gelegenheden kunt u een bezoek van de fiscus verwachten?


1. Boekenonderzoek

Bij een boekenonderzoek controleert de fiscus of de loonaangiftes die u heeft ingediend in orde zijn. Een boekenonderzoek wordt altijd van tevoren aangekondigd. Het kan gaan om een onderzoek over een bepaalde periode of om controle van bepaalde onderdelen van bijvoorbeeld uw loonaangifte

2. Bedrijfsbezoek

De Belastingdienst voert bij een bedrijfsbezoek een gesprek met u over uw onderneming en de bedrijfsvoering. Meestal wordt zo'n bezoek van tevoren per brief aangekondigd. In deze brief staat dan wanneer de fiscus op bezoek komt en wat de inspecteur komt doen.

3. Waarneming ter plaatse

Bij een zogenaamde waarneming ter plaatse verzamelt de inspecteur informatie over de gang van zaken in uw onderneming. Hij bekijkt bijvoorbeeld of uw administratie goed is bijgehouden of stelt vast hoeveel werknemers er aanwezig zijn. Vindt de inspecteur dat er iets niet klopt, dan wijst hij u daar meteen op. De gegevens die hij tijdens de waarneming ter plaatste verzamelt, kunnen worden gebruikt voor de controle van uw loonaangiftes. De eerste waarneming in uw onderneming wordt meestal van tevoren aangekondigd. De fiscus geeft echter niet aan wanneer de inspecteur de waarneming ter plaatse gaat doen en ook niet hoeveel waarnemingen hij komt doen. Wel staat in de brief waar de aandacht van de inspecteur precies naar uitgaat en welke gegevens u bij de hand moet houden. 

4. Verslag

De Belastingdienst maakt van elk boekenonderzoek, elk bedrijfsbezoek en elke waarneming ter plaatse een verslag. U ontvangt hier een kopie van.

5. Medewerking verplicht

U bent altijd verplicht om aan een controle door de Belastingdienst mee te werken. Dit betekent dat u:
- de inspecteur toegang moet geven tot uw onderneming;
- moet uitleggen hoe uw administratie is opgezet;
- alle informatie moet verstrekken die voor de controle van belang kan zijn;
- moet toestaan dat de Belastingdienst kopieën van uw administratie maakt.
De Belastingdienst kan ook informatie van u vragen die nodig is voor de controle van de belastingheffing van derden.

6. Schriftelijk informatieverzoek

De Belastingdienst kan u ook schriftelijk om informatie vragen. In de praktijk gebeurt dit vaak via een vragenbrief over een aangifte. Ook hieraan moet u verplicht meewerken. Als u naar aanleiding van een vragenbrief de gevraagde gegevens niet (volledig) aanlevert, ook niet na eventuele aanmaningen, kan de fiscus u een zogenaamde informatiebeschikking sturen.

7. Informatiebeschikking

In de informatiebeschikking die u ontvangt bij het niet reageren op een vragenbrief, staat altijd:
- waarom de Belastingdienst om de betreffende informatie heeft verzocht;
- dat de bewijslast wordt omgekeerd als u nog steeds niet meewerkt
dat u een correctieverplichting en naheffings/navorderingsaanslag krijgt als u volgens de fiscus te weinig belastingheffing heeft afgedragen

8. Bezwaar en beroep

U kunt tegen de informatiebeschikking bezwaar maken en in beroep gaan. Daarbij moet u wel de omkering van de bewijslast in uw achterhoofd houden. Dit betekent namelijk ook dat de bewijslast voor u wordt verzwaard. U moet overtuigend kunnen bewijzen. 

 
TIPS

  • Neem het onderzoek serieus, bereid het goed voor
  • Vraag waarom er een onderzoek bij u plaats vindt. Vaak krijgt u als antwoord zomaar of willekeurig, maar dat is het tegenwoordig bijna nooit. Vraag dus door, veelal beschikt de Belastingdienst over meer informatie dan u vermoedt. 
  • Beperk u tot het beantwoorden van de gestelde vraag. Ga geen hele verhalen houden; de controleur hoeft niet wijzer te worden dan dat hij al is.
  • De beste kaarten voor een vermindering of ter voorkoming van een naheffing heeft u tijdens het onderzoek en de gesprekken met de controleur.
  • Zorg dat u tijdens het slotgesprek alles hebt opgehelderd. Zodra de controleur zijn rapport gaat schrijven kunnen zaken moeilijk worden teruggedraaid.
  • Maak altijd bezwaar tegen het rapport als er onjuistheden in staan.
Wij hebben veel ervaring met ondernemers die in moeilijke situaties zijn terechtgekomen. Wij geven ondersteuning en begeleiding bij een boekenonderzoek. 
Wilt u een fiscaal adviseur spreken omtrent uw situatie of wilt u meer informatie neem dan gerust met ons contact op. Het eerste gesprek is kosteloos. 
info@ctbelastingadvies.nl