Houd u het wel een beetje zakelijk?

  • (0) comments
  • 18/10/2016
De Belastingdienst zal altijd heel scherp letten op handelingen die tussen u als directeur-grootaandeelhouder (dga) en uw bv plaatsvinden. Deze moeten namelijk wel op altijd zakelijke basis geschieden. Vind de fiscus namelijk dat de transactie onzakelijk is dan kunnen u en uw bv correcties en waarschijnlijk ook boetes verwachten.  Hoe weet u nu of u met uw bv zakelijk handelt?

Alle transacties tussen de dga en zijn bv moeten zakelijk zijn. Als dit niet zo is, is er namelijk sprake van een bevoordeling, wat leidt tot vervelende fiscale gevolgen. Maar wanneer handelt u als dga nu wel of niet zakelijk? Het begrip 'zakelijk' is natuurlijk wel subjectief, maar als u zich de volgende vragen stelt en daarop een 'nee' antwoordt, dan is de kans groot dat u onzakelijk handelt. Deze vragen zijn: 
1. Zou een onafhankelijke derde ook zo handelen?
2. Zou de bv deze transactie aangaan met een onafhankelijke derde tegen deze voorwaarden?
3. Zou uzelf deze handelingen aangaan met een onafhankelijke derde tegen dezelfde condities?

U ziet dat de onafhankelijke derde een belangrijke rol speelt bij de bepaling of u wel of niet zakelijk handelt. Gaat u geld lenen aan of van uw bv, dan moet deze lening zakelijke voorwaarden bevatten. Houdt u zich niet aan de voorwaarden dan kan de fiscus bijvoorbeeld bij een verstrekte lening aan u de lening zien als een betaling aan u als dga. Hij vindt dit dan een verkapte winstuitdeling die belast wordt met 25% inkomstenbelasting. 

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de zakelijke voorwaarden. Leg daarnaast uw afspraken met de bv altijd vast in zakelijke overeenkomsten zoals een Arbeidsovereenkomst, Rekening-courantkredietovereenkomst, Leningovereenkomst, Borgstellingsovereenkomst, Aandeelhoudersovereenkomst etc. 

Wilt u meer informatie over de zakelijke voorwaarden?
Heeft u behoefte aan advies en begeleiding bij het aangaan van handelingen tussen u als dga en uw bv? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar!
Het eerste gesprek is kosteloos.
info@ctbelastingadvies.nl