Hogere drempel BMKB (borgstelling mkb)-regeling

  • (0) comments
  • 11/10/2016

Hogere drempel BMKB (borgstelling mkb)-regeling

Via de regeling borgstelling mkb-kredieten (BMKB) staat de overheid garant voor bedrijfsfinanciering. Het gaat hierbij om leningen aan ondernemingen uit het mkb met minder dan 250 werknemers. Kredietverleners vinden is voor het mkb nog altijd niet eenvoudig. Het goede nieuws van Prinsjesdag is dan ook dat deze regeling wordt verlengd tot juli 2022. De BMKB-regeling had een tijdelijke looptijd tot 1 juli 2017. Maar het kabinet is van plan om deze looptijd ( in de officiële stukken ook wel horizon genoemd) te verlengen naar 1 juli 2022. De BMKB is voor ondernemers van groot belang, omdat de regeling bancaire kredietverlening aan mkb-ondernemers stimuleert. 

Premiestijging
Ondernemingen die van de BMK-regeling gebruikmaken, betalen hiervoor een premie. Minder goed nieuws van Prinsjesdag is dat per 1 januari 2017 de gemiddelde eenmalige premie van 3,6% volgens de plannen wordt verhoogd naar 4,8%. Vanzelfsprekend zijn de ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hier niet over te spreken. 
Het is mogelijk om de premiebetaling gedeeltelijk over de gehele looptijd van het krediet af te dragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hiervoor moeten ondernemingen per 1 mei 2016 een nieuw bankrekeningnummer gebruiken. 

Heeft u behoefte aan advies en begeleiding bij een financieringsaanvraag neem dan gerust contact met ons op. Wij maken graag kennis met u. 
Het eerste gesprek is kosteloos.