Een aantal eindejaarstips!

  • (0) comments
  • 16/11/2016
Bewaartermijnen van het boekjaar 2017 onthouden

De wettelijke bewaartermijn voor uw administratie is zeven jaar. Dit betekent dat u de administratie over 2009 en eerdere jaren per 2017 weg kunt gooien. Deze regel kunt u echter niet zomaar toepassen. Houd in uw achterhoofd dat deze bewaartermjn niet geldt voor de BTW over onroerende zaken. De bewaartermijn die voor deze zaken geldt is tien jaar. Ook aktes, pensioen-, lijfrentepolissen en dergelijke magen u niet weggooien op 1 januari 2017. 

Oninbare facturen van 2016 anders behandelen

De strikte regels voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen moeten per 1 januari 2017 soepeler worden. De staatssecrataris van Financiën heeft hiervoor een voorstel ingediend. Wat betekenen de nieuwe plannen voor oninbare facturen voor uw administratie over het boekjaar 2016?
  • Als er één jaar na opeisbaarheid van het factuurbedrag nog niets of slechts een deel is ontvangen, heeft u al recht op BTW-teruggave.
  • Als een factuur is uitgereikt met een uiterste betaaldatum op bijvoorbeeld 10 oktober 2016 en de factuur is precies een jaar later nog niet voldaan, kunt u de BTW op deze factuur al terugvragen.
  • U kunt de teruggave zelf in mindering brengen op uw reguliere BTW-aangifte over het tijdvak waarin duidelijk wordt dat de debiteur niet zal betalen. Het is dan niet nodig om een apart verzoek in te dienen voor de teruggaaf van BTW.
Als uw onderneming het openstaande bedrag later alsnog (deels) ontvangt, wordt de BTW opnieuw (deels) verschuldigd. De beoogde ingangsdatum van dit concept-wetsvoorstel is 1 januari 2017.

Verplaatsen naar 2017

Het is verstandig om te bekijken of uw onderneming bepaalde investeringen nog in 2016 moet gaan doen of dat doorschuiven naar het boekjaar 2017 wellicht gunstiger is. Dit komt doordat het percentage van de investeringsaftrek afneemt naarmate uw onderneming een hoger bedrag investeert. 

Fiscale eenheid BTW

Moet de fiscale eenheid voor de BTW tussen twee bv's worden verbroken? De wet bepaalt expliciet dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de fiscale eenheid voor de BTW - natuurlijke personen pas beëindigd wordt als de verbreking van de eenheid bij de inspecteur is gemeld. Meldt u de verbreking van de fiscale eenheid niet, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de BTW-schuld van de vroegere dochter-bv. Vergeet niet dat dit ook geldt voor de BTW die is ontstaan in de periode na verkoop van de aandelen in deze bv. 

Heeft u behoefte aan advies en begeleiding neem gerust met ons contact op.
info@ctbelastingadvies.nl