Door Belastingtelefoon verstrekte informatie is betrouwbaar

  • (0) comments
  • 14/12/2016

Door Belastingtelefoon verstrekte informatie is betrouwbaar


Een belastingplichtige die een beperkte fiscale kennis heeft en schade lijdt door onjuist verstrekte informatie van de Belastingtelefoon kan een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. Dit heeft de rechter onlangs uitgesproken. 
Er is al vaak aangegeven dat u niet mag vertrouwen op door Belastingtelefoon verstrekte informatie. Deze keer heeft een rechter echter gezegd dat u dit wel mag. In deze zaak had een eigenaar van twee oldtimers naheffingsaanslagen voor de MRB ontvangen. Hij deed voor de rechter een beroep op het vertrouwensbeginsel omdat iemand van de Belastingtelefoon had gezegd dat hij voor de overgangsregeling MRB in aanmerking kwam als hij een automatische incasso zou afgeven.

Beperkt

Later bleek dat hij helemaal niet automatisch kon betalen. De inspecteur gaf aan dat de medewerker deze onjuiste informatie niet kon hebben gegeven. De man had echter wel een formulier voor automatische incasso ontvangen. De rechter gaf aan dat uit onderzoeken naar de Belastingtelefoon verstrekte informatie was gebleken dat vaak onjuiste informatie werd verstrekt, dat kon hier dus ook zo zijn. Verder was niet aan de man toe te rekenen dat hij niet wist dat de info fout was, hij had namelijk een beperkte fiscale kennis. Ook had hij schade geleden doordat hij het normale MRB-tarief moest betalen in plaats van het gunstige tarief voor oldtimers. De rechter gaf de man gelijk.