Nathalie Heiligers

Beginnen met Internationaal ondernemen?

  • (0) comments
  • 07/03/2018
Beginnen met internationaal ondernemen wordt nog vaak een “sprong in het diepe” genoemd.  Weet echter dat er al een uitputtende hoeveelheid informatie beschikbaar is. Met andere woorden, u hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maak gebruik van de mogelijkheden die de overheid biedt en raadpleeg websites met informatie over exporteren en importeren. Wij geven u een aantal verwijzingen naar belangrijke bronnen. Ook wijzen wij u op de obstakels die u zult tegenkomen in de vorm van handelsbelemmeringen en het valutarisico.

Import-/exportplan

Het opstellen van een import-/exportplan is vergelijkbaar met (en even essentieel als) het opstellen van een ondernemingsplan. Het dwingt u goed na te denken over uw ambities en de uitvoerbaarheid en de haalbaarheid daarvan. Welk product of welke dienst u gaat exporteren staat vaak vast. Het exportland vaak nog niet. Concentreert u zich bij voorkeur op één land en niet direct op meerdere landen. Bepaal ook uw marktentreestrategie: wilt u direct- zonder tussenkomst van derden – zaken doen, of via een agent, importeur/distribiteur of handelshuis? Denk ook na of u de buitenlandse activiteiten via een buitenlands filiaal of via een naar buitenlands recht opgerichte rechtspersoon wilt aansturen.

Interne analyse

Een inventarisatie van de sterke en zwakke punten van uw onderneming moet uiteindelijk duidelijk maken of de organisatie “klaar” is voor internationalisering. Is het product of dienst geschikt voor het buitenland? Bestaat de mogelijkheid om het product of dienst aan te passen? Is er voldoende draagkracht en kennis binnen de onderneming voor grensoverschrijdend zakendoen? En hoe zit het met het logistieke proces: kan de organisatie de uitdaging van grensoverschrijdend transport aan?

Marktonderzoek

Bij marktonderzoek draait alles om de kansen en uitdagingen op de internationale markt. Maar welke markt wilt u verkennen? Ofwel: welk land is geschikt voor uw product of dienst? Wat is uw doelland en wat is daarin uw doelgroep? Wat zijn de verkoopkanalen, de kritische succesfactoren, de producteisen en hoe kunt u zo effectief mogelijk reclame maken?
Verzamel feitenmateriaal met betrekking tot markttoegang, wet- en regelgeving, sectorinformatie, handel en statistieken.

Protectionisme versus vrije handel

Een Nederlandse onderneming die wil exporteren naar bijvoorbeeld Brazilië krijgt in elk geval te maken met een van de meest voorkomende vormen van protectionisme: het importtarief. Zulke tarieven worde op verschillende manieren geheven. De eerste manier is als vast bedrag per geïmporteerd product. De tweede manier is als percentage van de waarde van het geïmporteerde product. Importtarieven beïnvloeden direct de prijs van het product en dus de vraag.

Vrijhandel

Bij vrijhandel ontbreken allerlei vormen van protectie. Er is met andere woorden een vrij verkeer van goederen en diensten tussen landen. Zo worden er bij handel tussen EU-landen geen invoerrechten geheven. Maar dat betekent niet dat u bent vrijgesteld van administratieve verplichtingen. Er gelden bijvoorbeeld extra factuureisen en naast de factuur heeft u standaard voor elke exporttransactie (binnen en buiten de EU) een paklijst en een vrachtbrief nodig. In een enkel geval heeft u ook binnen de EU een Certificaat van oorsprong (CvO) nodig, een document dat de oorsprong van het product aangeeft.

Valutarisico

Een zogenoemd valutarisico loopt u als u zakendoet in landen met een andere munteenheid dan de euro. Met een schommelende wisselkoers heeft u geen zekerheid over de exacte aankoopprijs van een product of dienst in euro’s. Een valutakoers die vijf of tien procent in waarde stijgt of daalt, kan zomaar funest zijn voor uw winstmarge. Doet u zaken buiten de eurozone, maak dan in elk geval een risicoanalyse: hoe stabiel is de koers van de valuta waarin u gaat handelen? Zijn er ontwikkelingen die wijzen op een koersval of – stijging? Check ook een aantal gegevens van de eigen onderneming zoals bijvoorbeeld, kunnen verliezen worden doorberekend aan klanten? Wat zijn de consequenties van een koerswijziging voor uw concurrentiepositie?

Heeft u behoefte aan advies en begeleiding bij internationaal ondernemen, neem dan gerust met ons contact op. Wij onderzoeken voor u de markt en analyseren uw bedrijf zodat u goed voorbereid aan de slag gaat.